FIRMA-ANNONSER


Ønsker du å treffe en stor og kjøpekraftig målgruppe er Biker Journalen bladet du og ditt firma bør annonsere i. Vi treffer kundene der de er, - til nytte for deg som annonsør og til glede for våre lesere som vet hvor de skal lete for å finne de rette produkter og tjenester.

Biker Journalen kommer ut 7 ganger i året. Bladet distribueres av Narvesen/Interpress til kiosker, bladforhandlere og bensinstasjoner over hele landet i tillegg til direkte utsendelse til abonnenter.
Opplag er ca 6.000 eks.

 

Annonsebilag og vedlegg i bladet
Reklamebilag er en meget effektiv annonseform. Bilagene kan stiftes eller limes inn, eller ligge løst i bladet ved plastpakking. Bilagene kan være i størrelse fra postkort til plakater, eller være vareprøver. Hvis ønskelig kan bilag trykkes ved vårt trykkeri i Trondheim til en fordelaktig pris.

Ta kontakt med Morten Andersen på telefon +47-92 88 45 60
eller
E-mail for ytterligere informasjon om priser, deadlines etc.

Utgivelsesplan 2019:

BJ 1/2019 er i salg fra 24. januar.
BJ 2/2019 er i salg fra 14. mars.  Annonsefrist er 25. februar
BJ 3/2019 er i salg fra 9. mai.  Annonsefrist er 12. april

BJ 4/2019 er i salg fra 27. juni.  Annonsefrist er 3. juni

BJ 5/2019 er i salg fra 5. september.  Annonsefrist er 12. august
BJ 6/2019 er i salg fra 24. oktober.  Annonsefrist er 27. september

BJ 7/2019 er i salg fra 12. desember. Annonsefrist er 15. november

 

Trykk på knappen "Tidligere utgivelser" i menyen for en komplett oversikt over alle tidligere utgivelser.

Annonsemateriell trykt utgave:
BIKER JOURNALEN

Oppløsning:
 
325 dpi

Farger:


 
RGB
Leveringsform:   Digitale og trykklare originaler på CD eller e-mail i .pdf, .tif eller .jpg format.


For annonse på web-siden
www.bikerjournalen.no

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

post@bikerjournalen.no

eller tlf. 92 88 45 60